TÁBOR – Parkán klub sběratelů pivovarských suvenýrů

TÁBOR – Parkán klub sběratelů pivovarských suvenýrů

Kontaktní údaje

Předseda:

Mgr. Marián Jamrich
Lužnická 425
390 01 Tábor

tel.: +420 603 523 614
e-mail

Jednatel:

Zdeněk Jíra
Jasenského 2700
390 02 Tábor

tel: +420 604 542 061
e-mail

www.pinkava.eu

Počet členů v r. 2014: 20

Historie klubu

V měsíci květnu 2012 si členové Parkán klubu sběratelů pivovarských suvenýrů Tábor spolu s veřejností připomněli 20 let od vzniku sběratelského klubu, který vytvořil nové podmínky pro činnost na základě nově založeného a u MV ČSSR zaregistrovaného Sdružení klubů ČR a SR. Zpočátku se klub  potýkal s neujasněností sběratelské činnosti, přestupem sběratelů z jiných klubů a také prostorovými podmínkami. Tyto a další problémy řešil přípravný výbor v čele se sběrateli Mgr. Janem Barnetem a Josefem Formánkem. Na ustanovující schůzi se do nového specializovaného klubu přihlásilo 32 členů. Pomocnou ruku klubu poskytl i Dům armády, v jehož prostorách se  uskutečňovaly základní a rozhodující akce, což trvá dodnes. Za dobu své existence klub realizoval řadu besed, tématických výstav a doprovodných akcí. Snahou vedení bylo poučit se z činnosti jiných sběratelských klubů a dokázat, že klub je schopen zabezpečit i náročnější a zajímavější akce. Klub se postupem doby zařadil mezi aktivní sběratelské kluby sdružení a prováděl propagační činnost na celém území Jihočeského kraje.

Za 20 let se v našich řadách obměnilo mnoho sběratelů. Uskutečnili jsme 41 sběratelských setkání za účasti 2 984 sběratelů a zájemců o sběratelství, dále 35 výstavek exponátů sběratelů, které navštívilo 15 764 osob. Uskutečnili jsme přes 20 soutěží a zábavných akcí, například v držení tupláku piva na čas, o nejhezčí pivní suvenýr, zábavnou akci PIVNÍ ŠOU apod. Od 8. ročníku byl náš klub Radou sdružení pověřen organizováním soutěže čtenářů časopisu Svět piva „O nejhezčí pivní etiketu, tácek, korunku a sérii etiket a nověji též o nejhezčí etiketu minipivovarů a vařičů piva“, která je jediná svého druhu v ČR a je o ni zájem široké veřejnosti i sběratelů. Sběratelskou činnostse  snažíme propagovat též prostřednictvím ucelených výstav, např. v muzeích v Pelhřimově a Kamenici nad Lipou či v pivovaru Žirovnice, s nimiž dlouhodobě spolupracuje člen klubu Rudolf Fojtík.

Svůj podíl na sběratelské osvětě mají také členové Jiří Svoboda, který vytvořil ve svém domě v Táboře mini muzeum propisovacích tužek s logy pivovarů, Mgr. Marián Jamrich, který zase shromáždil přes 2000 ks pivního skla ze zaniklých i nových pivovarů, a Roman Šperl, který v Táboře vytvořil mini muzeum dříve používaného pivovarského nářadí a v obci Pocinovice na Šumavě soustředil dostupné pivovarské předměty a vytvořil středisko, ve kterém propaguje zaniklé pivovary, pivovarské nářadí, historii starých hospod a aktivitu hospodských a tím spojený život venkovského lidu na Šumavě. Všechny expozice jsou po předchozí domluvě volně přístupné.

V posledním období roste zájem o realizaci pivních slavností a s tím spojených žádostí o propagaci pivovarů, pivovarské činnosti a pivovarských suvenýrů. Podle možnosti realizujeme žádosti a podle daného prostoru využíváme dostupných materiálů a zejména vytvořené putovní výstavky s konkretizací na obsah uskutečněné akce.

Své zkušenosti, poznatky a zajímavosti předává 12 našich členů – dopisovatelů – tisku, rozhlasu, časopisu Svět piva a taktéž oblastnímu vysílání televize.

Bez sponzorů, kterými jsou pivovary Herold Březnice, Vysoký Chlumec a Primátor Náchod, firma Papusprint Krtely a další, bychom se samozřejmě neobešli a za jejich podporu jim tímto vyslovujeme velké poděkování.

Od vzniku klubu se na aktivní činnosti Rady sdružení podílel Mgr. Jan Barnet a později František Pinkava. Za aktivní činnost a rozvoj sběratelství byl Parkán klub oceněn diplomem ZLATÝ KORBEL. Na dosažených dobrých výsledcích má zásluhu výbor klubu v čele s předsedou Františkem Pinkavou.

Termíny sběratelských setkání pořádaných klubem

Říjen 2018

Tábor - Dům armády ČR

Tábor - Dům armády ČR

Datum 06.10.2018, od 7:00 - 11:30

Místo konání: Kyjevská ulice, Tábor, Česká republika

Další info (rezervace stolů):
Jan Šimák, Dražíčky 63, 391 75 Malšice, petronela@seznam.cz

Články

- V Táboře zvoleny nejhezčí pivovarské suvenýry roku 2014

- Zveme na výstavu pivních etiket

- Za pivními suvenýry do Tábora

- 51. Setkání sběratelů pivovarských suvenýrů v Táboře

Nahoru

Krátké zprávy ...
03.05.2018: Nabídka katalogu PE

Na sběratelském setkání v Ostravě ve dnech 5. a 6. 5. 2018 bude k dispozici
nový Katalog pivních etiket Jižní Čechy 3/IV. část - pivovary Pacov, Písek,
Popelín, Protivín a Strakonice.

Cena je 150 Kč + poplatky.
 
Při zaslání poštou obyčejnou, bez záruky - cena 180 Kč.

Při zaslání poštou doporučenou - cena 205 Kč.

Platba převodem na účet nebo poukázkou.

Při odběru většího počtu katalogů bude cena navýšena z důvodu vyššího
poštovného.
Možno objednat na: kozel.jiri@seznam.cz

Slovo distributora časopisu Svět piva
Podrobnosti o distribuci časopisu Svět piva naleznete na této stránce.
Aktuální číslo Časopisu Svět piva
Návštěvnost
TOPlist

Flag counter od 19. 9. 2013

Flag Counter