PRAHA - Klub sběratelů kuriozit

PRAHA - Klub sběratelů kuriozit

Kontaktní údaje

Kontakty: Klub sběratelů kuriozit Čílova 4, 162 00 Praha 6

Předseda KSK:
Luboš ČECH
U silnice 9,161 00 Praha 6
tel.: 220 561 796, mobil: 607 112 584, e-mail: cech.ksk@quick.cz

Místopředseda KSK:
Petr ZAORAL
mobil: 604 763 131, E-mail: helifox@centrum.cz
http://helicopterpostcards.czweb.org/

Jednatelka klubu:
Marie PROKŠOVÁ
U Letenského sadu 10, 170 00 Praha 7
tel.: 233 370 776, mobil: 602 234 839, e-mail: proksova@centrum.cz

Vedoucí sekce pivních suvenýrů:
Petr NAHODIL
Mohylová 1966/8, 155 00 Praha 5
mob.: 603 712 269, e-mail: p.nahodil@centrum.cz
www.pivnisberatelstvi.cz

Historie klubu

Byl založen v roce 1965 skupinou pražských sběratelů. Brzy se stal klubem celostátním a v průběhu let se orientoval na netradiční sběratelské obory. Svou činnost rozvíjel v několika kulturních zařízeních a od roku 1993 je samostatným občanským sdružením. Členská základna v současnosti čítá 718 členů a sdružuje sběratele více jak 200 sběratelských oborů.

Činnost klubu organizuje a řídí výbor klubu v jehož čele je předseda Luboš Čech. Klub je rozčleněn podle počtu sběratelů daného oboru na následující sekce: Modely a figurky, Kapesní kalendáříky, Pivní suvenýry, Pohlednice. Jednotlivé sekce řídí vedoucí sekcí. Menší skupiny sběratelů mají na starosti odborní garanti jedná se o tyto obory: Čajové obaly a visačky, Čepelkové obaly, Čokoládové obaly, Kuřácké potřeby, Sýrové etikety a Žvýkačkové obaly.

Pro členy je vydáván klubový časopis Sběratel, který vychází 4x ročně v rozsahu 40 černobílých a 16 barevných stránek. Časopis přináší odborné články o sběratelství, informace o termínech sběratelských setkání v rámci celé republiky, klubové zprávy a inzerci. Po dobu své činnosti vydal KSK několik desítek odborných sběratelských publikací. Každé tři roky klub vydává členský adresář, který obsahuje mnoho užitečných informací usnadňujících navázání kontaktů mezi jednotlivými sběrateli. Pravidelně se Klub sběratelů kuriozit prezentuje rozsáhlou expozicí na mezinárodním veletrhu Sběratel. Zde umožňuje prezentaci zajímavých sbírek členů klubu v tzv. živé expozici. Zde jsou sběratelé v přímém kontaktu s širokou veřejností. Do této živé expozice také KSK zve spřátelené sběratelské kluby nebo sdružení. KSK spolupracuje s mnoha sběratelskými kluby v ČR i zahraničí. Členové klubu jsou vyhledáváni médii a o klubu a jeho členech vyjde ročně okolo 100 článků a zpráv, častá jsou i vystoupení v televizi a rozhlase.

Nejvýznamnějším posláním klubu je pořádání setkání sběratelů. Ročně jich KSK pořádá 17 a navštíví je cca 9 000 návštěvníků.

Významnou součástí KSK je sekce pivních suvenýrů sdružující sběratele pivovarských suvenýrů. Její členové se věnují celkem 37 oborům. Sekci řídí vedoucí sekce Petr Nahodil. Za dobu trvání klubu vyšlo i několik publikací pro sběratele pivních suvenýrů. Mám na mysli zejména publikace od Michala Jánského (dříve člen KSK) „Pivovary a pivovárky“ z let 1977 a 1988, ze kterých mohou sběratelé čerpat mnoho cenných informací a rad.

Sběratelská setkáníSekce ročně pořádá dvě mezinárodní setkání sběratelů pivních suvenýrů, kde je průměrná návštěvnost cca 300 - 350 návštěvníků na jedno setkání.

Setkání se konají od roku 2019 v Kulturním domě Ládví, Burešova (Binarova) 1661/2, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, vstup na setkání je hlavním vchodem. Doba setkání je od 07.30 - 11.30 hod.

Vstupné pro nečleny klubu 50,- Kč, členové klubu 20,- Kč, invalidé a děti 20,- Kč, cena stolu 50,- Kč.

Rezervace stolů p. Petr NAHODIL mobil: 603 712 269, e-mail: p.nahodil@centrum.cz.

Doprava do místa setkání: Ze všech vlakových a autobusových nádraží se lze dopravit metrem do stanice metra trasy C Ládví.

Pravidelně od roku 1974 každé tři roky KSK vyhlašuje akci Sběratelství. Při této akci sekce pivních suvenýrů sestavuje žebříčky přehledů sbírek jednotlivých oborů. V rámci celého klubu jsou potom udělovány diplomy za největší sbírku v daném oboru a za pozoruhodnou sbírku. Tyto diplomy již získala celá řada špičkových sběratelů pivních suvenýrů. Mezi oceněné mimo jiné patří:

Drvola Jiří - pivní láhve, Eisner Milan - čs. pivní plechovky, Linhart Vladimír - pivní tácky, Štěrba Jaroslav - pivní tácky, Soukup Václav - pivní plechovky, Ing. Steiner Vladimír - čs. pivní etikety do r. 1948, Tupý Antonín - pivní etikety celý svět, Douša Bohumil - pivní etikety celý svět, Ing. Honzejk Václav – pivní etikety celý svět, Erzigoj Evžen – čs. pivní etikety a Ing. Zmidloch Jan - čs. pivní etikety. Sekce pivních suvenýrů KSK je členem Českého sdružení klubů historie pivovarnictví. Sekce pivních suvenýrů KSK spolupracuje i s ostatními kluby v rámci tohoto sdružení a velmi dobrou spolupráci má i se Slovenskou asociací historie pivovarnictví.

Podrobné informace o členství v Klubu sběratelů kuriozit, o tom jak se stát členem KSK, o aktivitách našich členů a mnoho dalších informací najdete na webových stránkách na adrese www.sberatel-ksk.cz.

Termíny sběratelských setkání pořádaných klubem

Říjen 2019

Praha KSK

Praha KSK

Datum 12.10.2019, od 7:30 - 11:30

Místo konání: KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8

Další info (rezervace stolů):
Petr Nahodil, tel.: 603 712 269, p.nahodil@centrum.cz

Od roku 2019 dochází ke změně ceny za pronájem stolu na 75 Kč za stůl.

Články

- V Praze se konalo již 49. mezinárodní setkání sběratelů pivních suvenýrů

- 51. setkání sběratelů pivních suvenýrů Klubu sběratelů kuriozit

- V Praze proběhlo již 53. setkání sberatelů pivních suvenýrů

- 54. mezinárodní setkání sběratelů pivních suvenýrů

Nahoru

Krátké zprávy ...
05.05.2019: Poptávka

Koupím naléhavě starší číslo pivního časopisu Pivo, Bier & Ale - č. 53, rok 2015, ročník V.

Jan Němeček, mobil: 704 047 410


05.05.2019: Nová série etiket piva Tulák
03.05.2018: Nabídka katalogu PE

Na sběratelském setkání v Ostravě ve dnech 5. a 6. 5. 2018 bude k dispozici nový Katalog pivních etiket Jižní Čechy 3/IV. část - pivovary Pacov, Písek, Popelín, Protivín a Strakonice.

Cena je 150 Kč + poplatky.
 
Při zaslání poštou obyčejnou, bez záruky - cena 180 Kč.

Při zaslání poštou doporučenou - cena 205 Kč.

Platba převodem na účet nebo poukázkou.

Při odběru většího počtu katalogů bude cena navýšena z důvodu vyššího poštovného.
Možno objednat na: kozel.jiri@seznam.cz

Slovo distributora časopisu Svět piva
Podrobnosti o distribuci časopisu Svět piva naleznete na této stránce.
Aktuální číslo Časopisu Svět piva
Návštěvnost
TOPlist

Flag counter od 19. 9. 2013

Flag Counter