V Praze proběhlo již 53. setkání sberatelů pivních suvenýrů

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Z klubů, Vydáno dne: 16. 04. 2016

Dne 16.4.2016 proběhlo v Menze ČVUT v Praze 6 – Dejvicích 53. setkání sběratelů pivních suvenýrů pořádané Klubem sběratelů kuriozit.

Již před otevřením byla na terase u vstupu do menzy velká fronta nedočkavých účastníků setkání. Ihned po otevření se velmi rychle zaplnil celý sál velké jídelny a začal maraton výměn sběratelského materiálu. Na stolech se objevilo nepřeberné množství sběratelského materiálu. Všechny stoly byly obsazeny. Setkání se účastnilo 315 platících sběratelů. Mimo domácích sběratelů i sběratelé z Polska, Slovenska, Německa, Rakouska a Velké Británie.

Kromě již tradičně zajištěného občerstvení v místním bufetu bylo možno přímo v sále ochutnat speciály z minipivovaru Belveder ze Železné Rudy. Každý účastník setkání si přišel na své. Moc nás těší, že svou spokojenost s úrovní setkání dávají sběratelé najevo svými rezervacemi stolů na červnové setkání pořádané Českým sdružením klubů historie pivovarnictví a i na naše podzimní setkání. O tom, že na setkání panovala přátelská atmosféra svědčí následující fotografie.