ÚSTÍ NAD LABEM – LABOLOG CLUB Ústí nad Labem, z. s.

ÚSTÍ NAD LABEM – LABOLOG CLUB Ústí nad Labem, z. s.

Kontaktní údaje

Předseda a kontakt na klub:

Hynek Troutnar
Duk. Hrdinů 762/2a, 400 01 Ústí nad Labem
troutnar@seznam.cz
, tel.: 724 206 051

 

Tajemník:

Martin Jeníček
martin.jen@seznam.cz, tel.: 725 649 390

Historie klubu

Sběratelé v Ústí nad Labem se začali trochu organizovaněji scházet již před koncem roku 1966. Následně na začátku roku 1967 vznikl při Domu kultury Ústí n. L. Klub sběratelů pivních etiket. Jeho členové pak v květnu téhož roku uspořádali I. Severočeskou burzu a výstavu pivních etiket. Další rok pak proběhla I. mezinárodní burza, která se konala na dnešní poměry neskutečné 4 dny. Bylo přítomno přes 280 sběratelů, z toho cca 50 cizinců, převážně z tehdejší NDR. Následovala burza podzimní. Toto se stalo pravidlem a klub pořádal pravidelně 2 burzy ročně, jednu mezinárodní a jednu klasickou. Během času zůstalo pak jen u mezinárodní burzy. V současné době opět pořádáme burzu jak tradiční červnovou, tak se opět pokoušíme o burzu podzimní. Termín je již zajištěn a to 28.11.2015 a místo konání bude v Domě kultury.

Burzy byly velmi oblíbené, o čemž svědčí v 70. letech počty návštěvníků, které vysoce převyšovaly číslo 500. Mezi návštěvníky patřili sběratelé z tehdejších států NDR, NSR, Jugoslávie, Sovětského Svazu. Dále pak Polska, Maďarska, ale i ze severských států, či Anglie.

Návštěvníci se mohli zúčastnit pátečního večírku, nebo následující den „Výletu do neznáma“. Ten spočíval v naložení účastníků do autobusů a odvezení na předem připravené místo. Většinou to byl nějaký pivovar v okolí, ať už Ústecký, či Litoměřice nebo Děčín, kde proběhl večírek s tancem a pivem.

Klub byl celorepublikový a sdružoval zájemce o sbírání pivních suvenýrů. Největší dohledatelný počet členů je 486. Pro ně klub vydával časopis Labolog. Vycházel nepravidelně, 4x do roka, a to mezi lety 1968 - 1980. Obsahoval jako dnes podobné časopisy informace o pořádaných burzách, recenze publikací týkajících se sběratelství. Dále pak reportáže z Burz, historie pivovarů a další. Mimo jiné samozřejmě organizační záležitosti. Součásti byla i v pozdější době novinková hlídka. Odběratelé obdrželi rovněž příděl etiket. V redakci se postupně vystřídali pánové Kozák, Tupý st., Kovařík a Jánský.

V současné době má klub 10 členů a několik „přátel klubu“. Členové se scházejí ve čtvrtek v sudém týdnu v restauraci Praha na Střekovském nábřeží, a to od 14:00 do cca 16:00.

Počet členů: 10, + několik přátel klubu

Schůzky: konají se každý sudý týden ve čtvrtek, od 14:00 do cca 15:30. Kavárna Praha, Střekovské nábřeží 786/22, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Termíny sběratelských setkání pořádaných klubem

Listopad 2024

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Datum 30.11.2024, od 9:00 - 12:00

Místo konání: Dům Kultury, Velká Hradební 1025/19, Ústí n. L.

Hynek Troutnar, tel.: +420 724 206 051, e-mail: troutnar@seznam.cz

Nahoru

Krátké zprávy ...
13.04.2024: Nová série etiket piva Tulák

Do části Suvenýry, byla přidána nová série pivních etiket piva Tulák. Zároveň jsme také přidali starší výroční etikety, které byly vydány na podporu činnosti Sdružení a Časopisu Svět piva.


05.04.2024: Sběratelské setkání Sdružení v Praze

České sdružení klubů historie pivovarnictví oznamuje, že sběratelské setkání plánované na 15.6.2024 je ZRUŠENO.


05.04.2024: Sběratelské setkání KSK v Praze

Klub sběratelů kuriozit zve na setkání sběratelů pivních suvenýrů pořádané Klubem sběratelů kuriozit, které se bude konat 20. dubna 2024 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz

Slovo distributora časopisu Svět piva
Podrobnosti o distribuci časopisu Svět piva naleznete na této stránce.
Aktuální číslo Časopisu Svět piva
Návštěvnost
TOPlist

Flag counter od 19. 9. 2013

Flag Counter