PRAHA - Klub sběratelů kuriozit

PRAHA - Klub sběratelů kuriozit

Kontaktní údaje

Kontakty: Klub sběratelů kuriozit Čílova 4, 162 00 Praha 6

Předseda KSK:
Luboš ČECH
U silnice 9,161 00 Praha 6
tel.: 220 561 796, mobil: 607 112 584, e-mail: cech.ksk@quick.cz

Místopředseda KSK:
Petr ZAORAL
mobil: 604 763 131, E-mail: helifox@centrum.cz
http://helicopterpostcards.czweb.org/

Jednatelka klubu:
Marie PROKŠOVÁ
U Letenského sadu 10, 170 00 Praha 7
tel.: 233 370 776, mobil: 602 234 839, e-mail: proksova@centrum.cz

Vedoucí sekce pivních suvenýrů:
Petr NAHODIL
Mohylová 1966/8, 155 00 Praha 5
mob.: 603 712 269, e-mail: p.nahodil@centrum.cz
www.pivnisberatelstvi.cz

Historie klubu

Byl založen v roce 1965 skupinou pražských sběratelů. Brzy se stal klubem celostátním a v průběhu let se orientoval na netradiční sběratelské obory. Svou činnost rozvíjel v několika kulturních zařízeních a od roku 1993 je samostatným občanským sdružením. Členská základna v současnosti čítá 718 členů a sdružuje sběratele více jak 200 sběratelských oborů.

Činnost klubu organizuje a řídí výbor klubu v jehož čele je předseda Luboš Čech. Klub je rozčleněn podle počtu sběratelů daného oboru na následující sekce: Modely a figurky, Kapesní kalendáříky, Pivní suvenýry, Pohlednice. Jednotlivé sekce řídí vedoucí sekcí. Menší skupiny sběratelů mají na starosti odborní garanti jedná se o tyto obory: Čajové obaly a visačky, Čepelkové obaly, Čokoládové obaly, Kuřácké potřeby, Sýrové etikety a Žvýkačkové obaly.

Pro členy je vydáván klubový časopis Sběratel, který vychází 4x ročně v rozsahu 40 černobílých a 16 barevných stránek. Časopis přináší odborné články o sběratelství, informace o termínech sběratelských setkání v rámci celé republiky, klubové zprávy a inzerci. Po dobu své činnosti vydal KSK několik desítek odborných sběratelských publikací. Každé tři roky klub vydává členský adresář, který obsahuje mnoho užitečných informací usnadňujících navázání kontaktů mezi jednotlivými sběrateli. Pravidelně se Klub sběratelů kuriozit prezentuje rozsáhlou expozicí na mezinárodním veletrhu Sběratel. Zde umožňuje prezentaci zajímavých sbírek členů klubu v tzv. živé expozici. Zde jsou sběratelé v přímém kontaktu s širokou veřejností. Do této živé expozice také KSK zve spřátelené sběratelské kluby nebo sdružení. KSK spolupracuje s mnoha sběratelskými kluby v ČR i zahraničí. Členové klubu jsou vyhledáváni médii a o klubu a jeho členech vyjde ročně okolo 100 článků a zpráv, častá jsou i vystoupení v televizi a rozhlase.

Nejvýznamnějším posláním klubu je pořádání setkání sběratelů. Ročně jich KSK pořádá 17 a navštíví je cca 9 000 návštěvníků.

Významnou součástí KSK je sekce pivních suvenýrů sdružující sběratele pivovarských suvenýrů. Její členové se věnují celkem 37 oborům. Sekci řídí vedoucí sekce Petr Nahodil. Za dobu trvání klubu vyšlo i několik publikací pro sběratele pivních suvenýrů. Mám na mysli zejména publikace od Michala Jánského (dříve člen KSK) „Pivovary a pivovárky“ z let 1977 a 1988, ze kterých mohou sběratelé čerpat mnoho cenných informací a rad.

Sběratelská setkáníSekce ročně pořádá dvě mezinárodní setkání sběratelů pivních suvenýrů, kde je průměrná návštěvnost cca 300 - 350 návštěvníků na jedno setkání.

Setkání se konají od roku 2020 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10. Doba setkání je od 07.30 - 11.30 hod.

Vstupné pro nečleny klubu 60,- Kč, členové klubu 30,- Kč, invalidé a děti 30,- Kč, cena stolu 100,- Kč.

Rezervace stolů p. Petr NAHODIL mobil: 603 712 269, e-mail: p.nahodil@centrum.cz.

Doprava do místa setkání: V rámci burz máme k dispozici jen velmi omezený počet míst pro parkování na ploše vedle budovy, dle pokynů vedení KDB max. 10-15 vozidel. Parkovací místa nerezervujeme, po vyčerpání povolené kapacity nebude dalším účastníkům vjezd povolen. Prosíme, abyste parkování umožnili přednostně prodejcům.

Doporučujeme proto návštěvu pěšky (KDB je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Strašnická), dle informací od pracovníků KDB je možné parkovat na ulici V Olšinách, případně na parkovišti u obchodu Billa tamtéž, cca 150 metrů od KDB.

Pravidelně od roku 1974 každé tři roky KSK vyhlašuje akci Sběratelství. Při této akci sekce pivních suvenýrů sestavuje žebříčky přehledů sbírek jednotlivých oborů. V rámci celého klubu jsou potom udělovány diplomy za největší sbírku v daném oboru a za pozoruhodnou sbírku. Tyto diplomy již získala celá řada špičkových sběratelů pivních suvenýrů. Mezi oceněné mimo jiné patří:

Drvola Jiří - pivní láhve, Eisner Milan - čs. pivní plechovky, Linhart Vladimír - pivní tácky, Štěrba Jaroslav - pivní tácky, Soukup Václav - pivní plechovky, Ing. Steiner Vladimír - čs. pivní etikety do r. 1948, Tupý Antonín - pivní etikety celý svět, Douša Bohumil - pivní etikety celý svět, Ing. Honzejk Václav – pivní etikety celý svět, Erzigoj Evžen – čs. pivní etikety a Ing. Zmidloch Jan - čs. pivní etikety. Sekce pivních suvenýrů KSK je členem Českého sdružení klubů historie pivovarnictví. Sekce pivních suvenýrů KSK spolupracuje i s ostatními kluby v rámci tohoto sdružení a velmi dobrou spolupráci má i se Slovenskou asociací historie pivovarnictví.

Podrobné informace o členství v Klubu sběratelů kuriozit, o tom jak se stát členem KSK, o aktivitách našich členů a mnoho dalších informací najdete na webových stránkách na adrese www.sberatel-ksk.cz.

Nahoru

Krátké zprávy ...
10.10.2023: Anketa o nejhezčí pivní suvenýry roku 2023
Hlasujte i Vy v anketě O nejhezčí pivní etiketu, pivní tácek, pivní korunku pivovarů a minipivovarů za rok 2023.

>Anketní lístek<


01.10.2023: Sběratelské setkání KSK v Praze

Klub sběratelů kuriozit zve na setkání sběratelů pivních suvenýrů pořádané Klubem sběratelů kuriozit, které se bude konat 14. října 2023 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz


13.06.2023: Sběratelské setkání Sdružení v Praze

České sdružení klubů historie pivovarnictví zve na setkání sběratelů pivních suvenýrů, které se bude konat 17. června 2023 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Na prodeji zde bude poprvé i nová již 17. série pivních etiket piva Tulák.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz

Slovo distributora časopisu Svět piva
Podrobnosti o distribuci časopisu Svět piva naleznete na této stránce.
Aktuální číslo Časopisu Svět piva
Návštěvnost
TOPlist

Flag counter od 19. 9. 2013

Flag Counter