OLOMOUC – Klub sběratelů pivních etiket a pivovarských suvenýrů Haná

OLOMOUC – Klub sběratelů pivních etiket a pivovarských suvenýrů Haná

Kontaktní údaje

Předseda:
Stanislav Brablík, tel.: +420 737 977 959, e-mail

Jednatel:
Jan Carbol, tel.: +420 737 041 323, e-mail

Pokladník:
Kavka Miroslav, tel.: +420 737 237 398, e-mail

E-mail: kspehana@seznam.cz
Web: kspehana.wz.cz
Facebook: Klub sběratelů pivovarských suvenýrů Haná Olomouc

Historie klubu

Klub sběratelů pivních kuriozit začal v Olomouci vyvíjet svoji činnost v létě roku 1967. Byl součástí klubu sběratelů při ZV ROH ZORA Olomouc, kde se sbíraly veškeré možné věci (zápalkové, sýrové, žiletkové etikety, obaly od čokolád a jiné). Prvním předsedou sekce piva byl pan Jan Zbořil. Výměnné schůzky byly pravidelné a stále častější, začali jsme jezdit po burzách po celém Československu a přivážet novinky pro ostatní sběratele. Během let jsme museli měnit hodně míst působnosti a našich ochránců, poněvadž se rušily kluby ROH. A tak jsme se scházeli v Domě armády nebo ve Slovanském domě, ale i v bytě nějakého sběratele.

V roce 1985 pro pracovní zaneprázdnění předsedy byla ukončena činnost sekce piva při klubu sběratelů. V roce 1987 byla obnovena činnost již jako Klub sběratelů pivních etiket a pivovarských suvenýrů HANÁ Olomouc. Předsedou byl většinou hlasů nových členů zvolen pan Stanislav Brablík, který tuto funkci vykonává dodnes. Členové se začali scházet na pravidelných klubových schůzkách, jejíž místo se za dobu existence klubu několikrát změnilo, scházeli jsme se např. : ve Slovanském domě, v Domě armády, v tribuně stadiónu, v restauracích „U Pepína“, „U Mačáků“ , „U Anče“ nebo Svatováclavský pivovar originál v Olomouci. V současné době nám azyl poskytuje hospůdka „U Ladi“ v Olomouci v ulici U Botanické zahrady. Započalo se i s pořádáním pravidelných celostátních sběratelských burz (dnes setkání) a to v dubnu (v současné době v únoru) a listopadu. I zde jsme byli nuceni několikrát měnit místo (Slovanský dům, Dům armády a v současné době Dům dětí a mládeže na ul. 17. listopadu v Olomouci). Na setkání přijíždí pravidelně přes 100 sběratelů nejen ČR, ale také se účastní sběratelé ze Slovenska a Polska.

V roce 2003 byla navázána spolupráce s agenturou FEST PROMOTION s.r.o., která v Olomouci od roku 2002 pořádá olomoucký BEERFEST, a tak v roce 2004 byla v rámci BEERFESTu uspořádáno klubem první setkání sběratelů, které se stalo nedílnou součástí programu tohoto festivalu. V roce 2010 uspořádal klub také první setkání sběratelů v rámci Chmelových dožínek.

Během 45 let činnosti prošlo klubem nesčetně sběratelů, někteří již nejsou mezi námi. Dnes je v klubu kolem 30 sběratelů ze širokého okolí Olomouce (Šumperka, Prostějova, Šternberka, ale i dalších měst a vesnic), kteří se schází na pravidelných klubových schůzkách a organizují 4 celostátní setkání sběratelů v Olomouci.

Články

- Pozvánka na Beerfest v Olomouci

- Pozvánka na Beerfest v Olomouci

- Pozvánka na 18. Beerfest v Olomouci

Nahoru

Krátké zprávy ...
01.10.2022: Sběratelské setkání KSK v Praze

Klub sběratelů kuriozit zve na setkání sběratelů pivních suvenýrů pořádané Klubem sběratelů kuriozit, které se bude konat 15. října 2022 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz


18.09.2022: Nová série etiket piva Tulák
29.05.2022: Sběratelské setkání Sdružení v Praze

České sdružení klubů historie pivovarnictví zve na setkání sběratelů pivních suvenýrů, které se bude konat 18. června 2022 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz

Slovo distributora časopisu Svět piva
Podrobnosti o distribuci časopisu Svět piva naleznete na této stránce.
Aktuální číslo Časopisu Svět piva
Návštěvnost
TOPlist

Flag counter od 19. 9. 2013

Flag Counter